home gallery prints newsletter contact background
Aberhenwen Arwerthiant fferm . Farm sale Cwrdd Gweddi . (Prayer meeting) Cymdogion
Dau ddyn a chwn . Two men and dogs Glas (Blue) Golau Leuad I . (Moonlight) Golau Leuad II (Moonlight II)
Goleuni Gwawrnosi II John a Lil Peint a hanner (Pint & a half)
Rhandirmwyn Sgwrs Hydrefol Tangnefeddwyr (sepia) Y Fargen (The bargain)
Y Mynydd Du . (The Black Mountain) Y ddau werinwr (sepia) taro bargen (Llanybydder)