home gallery prints newsletter contact background
Aberhenwen ii Bois talsarn Cardis Castell newy' fish and chips
Cwm wysg Cwrdd gweddi prayer meeting Cymeriadau characters[1] Dau gymeriad two characters
Dau werinwr two countrymen Dinefwr Dsc04926 jpg[1] Dsc04936 jpg[1]
Dynion epynt men of epynt Ffermwr a'i wraig farmer and wife Ffynnon ifan gawr Gelli aur
Glas Goleuni light Goleuni light (llanybydder) Goleuni light.
John a lil[1] Llandeilo Llandysul Llanybydder
Llanybydder (sepia) Machlud Mis medi september Pedwar cymeriad four characters
Peint a hanner pint and a half Penclawdd Sgwrs Taro bargen
Trafod Tug o' war Un funud fach Un llef pedwar llais
Y briodas the wedding Y ddau werinwr Y mynydd du the black mountain Y tangnefeddwyr