home gallery prints newsletter contact background
Arwerthiant Arwerthiant fferm Arwerthiant jpg[1] Beirniaid answyddogol %20unofficial judges[1]
Brawdoliaeth Cwm cynwal jpg[1] Cyfarfod ar y mynydd jpg[1] Cymdogion (drawing) jpg[1]
Diddanwch ii Ffair geffylau  horse fair Golau leuad  moonlight Golau leuad ii  moonlight ii
Gwerthu selling Gwerthu selling ii  selling ii Gwyliwr  onlooker Perthyn belonging[1]
Pontarfynach[1] Rhandirmwyn jpg[1] Sel fferm ceredigion farm sale Sel fferm jpg[1]
Sel fferm llangeitho farm sale Sgwrs hydre ol autumnal chat[1] Talgarreg jpg[1] Talsarn[1]
Y cawr  the giant Y fargen